Съвети за удължаване живота на стоманата

Стоманата е жизненоважна за способността ни да живеем по-устойчиво. Тя  има основна роля в изграждането на решения за възобновяема енергия като слънчеви панели и вятърни турбини (до 79% от които са направени от метал) и  производството на електрическите превозни средства, които ще ни помогнат да достигнем транспортно бъдеще с по-ниски въглеродни емисии.

Въпреки това, все още има какво да се направи, за да може стоманата да бъде устойчив материал. Всъщност, всеки тон, произведена днес стомана, отделя средно 1,4 тона CO2 . Това поставя металургичната промишленост пред труден парадокс за разрешаване. Как предприятията могат да стимулират растежа и да постигнат целите си за устойчивост?

За Марио Виаренго, генерален мениджър на глобалния индустриален маркетинг, Shell Lubricant Solutions, предизвикателството е ясно. „Нашето общество и икономиката ни се нуждаят от стомана, но ние също трябва да намерим начини да намалим въглеродния отпечатък“, обяснява той. „И така, как лидерите в индустрията да балансират и двете? Как се справят с противоречивата нужда да увеличат производството, като същевременно намалят въздействието върху околната среда?“

Това са големи въпроси, на които лидерите в металургията трябва да отговорят, но Виаренго не вижда производителността и устойчивостта като конкурентни цели.

„Това предполага, че устойчивостта и производителността не трябва да бъдат взаимно изключващи се цели. Вместо това, те всъщност могат да зависят една от друга“, казва Виаренго. „Може би стоманодобивните фирми не трябва да мислят за тези проблеми поотделно. Може би те не са изправени пред парадокса, който първоначално са смятали, че са.“

4 практични начина, производството на стомана да е по-ефективно

За да направят стоманата по-устойчива, предприятията трябва да адаптират своите операции, за да работят по-ефективно. И така, ето 4 стъпки, които те могат да предприемат, за да увеличат продукцията, като същевременно подобрят въздействието си върху околната среда:

1. Поддържайте устойчивост чрез поддръжка

Изправени пред комбинация от оперативен, финансов и регулаторен натиск, за компаниите е важно да проучат как всяко решение може да има по-широко въздействие върху техния бизнес. Поддръжката предлага такава възможност.

„Вземете например въглеродно-неутралните смазочни материали“, обяснява Виаренго. „Преминаването към тях може да помогне на бизнеса да постигне различни цели. Могат да се избегнат неочаквани разходи за поддръжка и да се поддържат високи нива на оперативна производителност – всичко това, докато управляват своите нужди от устойчивост.“

Според Виаренго тези продукти са по-широко разпространени, отколкото хората смятат. „Много компании дори не осъзнават, че вече са налични въглеродно неутрални опции“, казва той. „Shell Omala S4 GXV, Shell Omala S4 WE, Shell Gadus S5 T, Shell Gadus S5 V и Shell Tellus S4 VE са примери за въглеродно неутрални смазочни материали, които нашите клиенти използват – понякога без да знаят положителното въздействие, което могат да имат върху техните цели за устойчивост.“

2. Преразгледайте ролята на ресурсите

Управлението на ресурсите е настроено да играе ключова роля в подпомагането на компаниите във всички индустрии да работят по-ефективно и по-устойчиво. В крайна сметка по-ниското потребление означава по-ниски разходи и по-малко отпадъци.

„Много метали вече имат впечатляващи нива на рециклиране, но управлението на отпадъците може да надхвърли нуждите за рециклиране на основните материали“, казва Виаренго. „От препроектирането на производствените процеси до намаляването на разхищението на вода, предприятията започват да използват различни методи, които помагат за намаляване на разходите.

„И, разбира се, смазочните материали могат да помогнат и тук“, добавя той. „Често, колкото по-високо е качеството на даден продукт, толкова по-малко масло е необходимо или се губи.“

3. Преминете към нови източници на енергия

Производството на стомана все още разчита основно на въглища за потреблението на енергия. Това е ситуация, която трябва да се промени, ако индустрията иска да постигне целите си за устойчивост – и възобновяемите енергийни източници ще бъдат от жизненоважно значение за отдалечаването от енергията, получена от изкопаеми горива.

„Преориентирането към възобновяеми енергийни източници като слънчевата енергия или по-чисти алтернативи като водорода може да промени значително бизнес ефективността“, казва Виаренго. „Пример за това е, че повече от 50% от електроенергията, използвана в инсталациите за смесване на смазочни материали на Shell, сега идва от възобновяеми източници. Междувременно системите за енергиен мониторинг помагат на нашите съоръжения да станат още по-енергийно ефективни.“

4. Намерете правилната стратегическа подкрепа

Никоя компания не може да направи всичко сама. Енергийният преход прави сътрудничеството между бизнеса и между различните индустрии изключително важно. И лидерите трябва да изградят правилните партньорства, за да им помогнат да реализират потенциала за устойчив растеж.

„Фирмите често просто не знаят къде да намерят правилното сътрудничество и колаборация“, казва Виаренго. „По ирония на съдбата понякога е точно пред теб. Например, вместо просто да предоставяме масло, което може да помогне за намаляване на времето за престой на машината в сервиза, в Shell разполагаме с допълнителни услуги, които също могат да помогнат на клиентите да разкрият скрити възможности, които преди това не са забелязали.“

Сътрудничеството ще бъде от решаващо значение за успеха и ще гарантира наличието на правилните умения, опит и знания за преход към бъдеще с по-чиста енергия.

В края на краищата, не се очаква един бизнес да има всички отговори. Като индустрии трябва да работим заедно, за да създадем решения, които могат да стимулират, както производителността, така и устойчивия растеж“  заключава Виаренго.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top