Можете ли да си представите живот без електричество? Нарастващото глобално търсене на електроенергия оказва все по-голям натиск върху енергийните инженери да осигуряват постоянно върхови характеристики. Ние се стремим да ви предоставим информация за индустрията, продукти, услуги и обучение, за да ви помогнем да поддържате надеждно и ефективно оборудване, запазвайки спокойствие.

Турбини

Ефективното управление на смазването само на една турбина може да означава разликата до стотици хиляди долари на час.

Престоят на турбините е не само изключително разрушителен и скъп, но неговите последици могат да засегнат милиони хора. Машините и инженерите трябва да осигуряват върхова производителност всеки ден. С десетилетия опит в работата с въртящо се оборудване, нашите експерти разбират действителността в поддържането на надеждни и ефективни турбини.

Вятърна енергия

Вятърните турбини изпитват едни от най-екстремните климатични условия на земята. Защитата на оборудването е от решаващо значение за успеха.

Вятърните турбини работят в някои от най-отдалечените места и екстремни условия в света, където инженерите се борят с предизвикателни среди, за да гарантират, че оборудването работи на оптимално ниво. На силно конкурентен пазар, където възобновяемите енергийни източници са от съществено значение за бъдещия енергиен микс, нарастващите увеличения на ефективността могат да доведат до съществена разлика в дъното на компанията.

Стационарни двигатели

Твърде малко хора са наясно какво е необходимо, за да се осигури ефективна и надеждна мощност зад кулисите.

Промяната в дизайна на двигателите за генериране на енергия оказва по-голям натиск върху маслото, а също и върху инженерите, които ги поддържат. Ние работим в тясно сътрудничество с производителите на двигатели от цял ​​свят и провеждаме обширни изследвания, за да ви предоставим средствата, които да ви помогнат да управлявате последователно надеждни двигатели.

Трансформаторни масла

Всички електрически масла Shell Diala са проектирани да предлагат отличен топлопренос и диелектрични свойства, дори при най-ниските стартови работни температури, както за трансформаторни, така и за електроцентрални приложения.

Гамата трансформаторни масла Shell Diala помага да защитите вашето оборудване и да осигурите ефективна работа през целия му живот.

Гамата Shell Diala е разширена с представянето на нови продукти, базирани на GTL, за да отговори на изискванията, наложени от намаления размер, увеличените натоварвания, по-високите напрежения и по-дългия експлоатационен живот на днешните трансформатори.