КОНТАКТИ

Адрес:

Гр. София, п.к. 1839,
ул. „Челопешко шосе“ 24

ПРОДАЖБИ

Северозападен и Северен Централен Регион

Леки автомобили, независими сервизи, транспорт и индустрия

Александър Христов

Югозападен Регион

Леки автомобили, независими сервизи, транспорт и индустрия

Иван Янев

Южен Централен Регион

Леки автомобили, независими сервизи, транспорт и индустрия

Тодор Налбантов

Източен Регион

Леки автомобили, независими сервизи, транспорт и индустрия

Христо Терзиев

Ръководител търговски екип леки автомобили, независими сервизи и транспорт

Александър Вардулов

Ръководител търговски екип Индустия и
Транспорт

Валери Киров

Мениджър продажби

Милко Младенов

Мениджър бизнес развитие

Пламен Кожухаров

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА

МАРКЕТИНГ

Маркетинг мениджър

Розалина Петревска

Маркетинг асистент

Иглика Василева

личните ми данни да бъдат събирани и обработвани съгласно Политиката за лични данни на сайта Политиката за лични данни на сайта Ние обработваме Вашите лични данни, въведени в горните полета, за да отговорим на запитването Ви. Повече информация за начина, по който обработваме личните Ви данни можете да намерите на следния линк
Scroll to Top