Техническо и енергийно партньорство във време на климатични промени

Намиране на баланс между енергийна сигурност, достъпност и устойчивост  е едно от основните предизвикателства, пред които e изправена индустрията днес. Справянето с тази трилема изисква нови начини на мислене и бързо внедряване на иновации.

Технологичната индустрия днес представлява 2-3% от световните емисии на парникови газове, цифра, която ще нараства в бъдеще. Дори някои технологични компании са поставили амбициозната цел за нулеви емисии, включително ангажименти за 100% възобновяема енергия. В индустрията обаче има недостиг на разработчици на иновативни решения които да се заемат с поставените цели. Въпреки че около 94% от ръководителите на технологичната индустрия смятат партньорството за иновации за необходима стратегия, много от тези партньорства или въобще не стартират или не достигат до зададените цели, поради възникване на неочаквани проблеми по време на процеса на съвместна дейност.

И така, какво прави едно партньорство ефективно?

Три елемента са ключови:

  • Идентифициране и избиране на стратегия и най-подходящ партньори за нейното изпълнение
  • Ясно разбиране на силните страни на партньора и как да стимулирате съвместната дейност
  • Техническа възможност за изпълнение на поставените цели

Пътят на компанията към нетната нула започва с инвентаризация на емисиите, настройка на  целите и идентифициране и приоритизиране на инициативи за намаляване на емисиите. Компаниите имат за цел да бъдат катализатори за декарбонизация в индустриите чрез усъвършенстване на стандартите и прозрачност в управлението на емисиите. Ние работим с клиенти и редица партньори, за да предоставим технологични и енергийни решения, които да намалят емисиите и да ускорят развитието на  устойчиви бизнес практики.

След това е важно да имате ясно разбиране за силните страни на всеки партньор и как да ги използвате максимално. Това е изключително важно, за да се гарантира, че всички партньори могат да си сътрудничат открито и това да доведе  до пробивни иновации. Това изисква определяне на ясни роли и отговорности от самото начало, разпределяне на риска и ресурсите, справяне с предизвикателствата пред интелектуалната собственост и в крайна сметка до балансиране между целите и предизвикателствата.

Накрая достигаме до техническата възможност за изпълнение на поставените цели. Мярката за  успех на всяко партньорство за иновации трябва да бъде в неговото въздействие. За да направите това, трябва да сте сигурни, че всички страни могат да се възползват от непрекъснатото мащабиране на решението.

Направено правилно, иновация, насочена към климата партньорства в технологичната индустрия може да достави стойност чрез:

  • Предоставяне на персонализирани решения за устойчива енергия за технологични компании, за да подкрепят своите стратегии за нулева мрежа
  • Подпомагане на научните изследвания и иновациите в нови продукти и решения за декарбонизация
  • Справяне с регулаторни предизвикателства
  • Комбиниране на допълващи се умения, активи и клиенти
  • Справяне с предизвикателствата, свързани с капитала и времето за излизане на пазара
  • Изграждане на доверие

В Shell работим с клиенти и партньори, за ускоряване на прехода към нулеви нетни емисии. Силните партньорства с технологичната индустрия и между секторите са решаваща част от нашите собствени усилия за декарбонизация. С енергийни и ИТ екосистеми на бъдещето, които се очаква да бъдат по-децентрализирани и цифрови от наследените системи това е възможност за енергийни и технологични компании да си сътрудничат — за решения като интелигентно управление на мрежата, балансиране на натоварването, прогнозиране на търсенето и др. Направено правилно, партньорствата могат да подхранват иновациите, необходими за създаване на мащабни, сигурни, достъпни решения за устойчива енергия.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШИЯТ ИМЕЙЛ АДРЕС
Scroll to Top