Значение на прогнозната поддръжка

Правилното управление на смазочните материали е жизненоважно за намаляване на разходите и увеличаване живота на оборудването.

Тъй като производителността е от основно значение, правилната и рутинна предсказуема поддръжка може да помогне за увеличаване на изходния капацитет, чрез минимизиране на непланирания престой. Редовният анализ на маслото може да помогне да се осигурят ключови точки от данни, които ще помогнат много за подобряване на надеждността на активите, в допълнение към идентифицирането и елиминирането на повтарящи се проблеми и ситуации, свързани с поддръжката на оборудването. Как може да ви помогне редовният мониторинг:

СЪСТОЯНИЕ НА МАСЛОТО

Основната причина за извършване на анализ на маслото е да се разбере по-добре общото състояние на използваното масло. Разбиране на физическото и химичното състояние на маслото ще ви помогне да придобиете информация за  цялостното състояние на оборудването, от което е взета пробата.

ЗАМЪРСЯВАНЕ

Анализът на маслото може да тества за редица замърсители, които може да са с отрицателно влияние за оборудването, включително абразиви и вода, причинени от влошаване на уплътненията и обезвъздушителите. Също така може да помогне да се определи дали смазочният материал, който се използва, е най-подходящият за оборудването в конкретните условия.

ИЗНОСВАНЕ

Прекомерното износване може да бъде причинено от редица проблеми, от прекомерно натоварване до обща умора на компонентите. Възможни са вибрации, шум и изтичане на масло, ранни индикатори за повреда при износване на компоненти. Ефективният анализ на маслото  може да помогне за идентифициране на основната причина за проблема.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ

С богат опит в сектора на смазочните материали, Shell разполага с набор от иновативни продукти, които може да помогне на производителите на оборудване да се снабдят със знанията и инструментите, необходими, за да покрият изискванията  на текущите клиенти и да  осигурят бъдещи такива.

Shell LubeAnalyst е услуга за наблюдение на състоянието на маслото, която помага да се гарантира състоянието на оборудването и помага на смазочните материали да са в оптимално работно състояние, чрез идентифициране на потенциални повреди в маслото или оборудването преди да станат критични.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top